Đóng

16/12/2019

EET chuyển khay cáp đi xử lý nhúng nóng cho khách hàng

Ngày 9/12, EET hoàn thành chuyển toàn bộ gần 2000 mét khay cáp các loại cùng phụ kiện đi xử lý nhúng nóng để bàn giao cho khách hàng. Dự án kéo dài chỉ khoảng 10 ngày để hoàn thành, do đó tập thể EET đã tập trung SX cường độ cao để kịp giao hàng đúng tiến độ.

Thanks EET Team@16/12/19