Công tác nghiệm thu tủ điện tại nhà máy EET

Ngày 26/8/19, EET cùng nhà thầu và chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu tủ điện tại xưởng trước khi […]

13/11/2019